O kay hirap…

Mahirap sabihin ang SORRY.

Mahirap ding sabihin ang MAHAL KITA.

Mas mahirap pang sabihin ang ‘WAG MO KONG IWAN.

Pero nalaman kong ang pinakamahirap sabihin ay…

ROYAL RURAL RULER.

Try mo. Hirap, di’ba?

—–

listening to: the productive noise of the 7th floor

%d bloggers like this: