Makati Fish(?)Balls

I saw this in front of The Collective after IĀ attended the 20/20 art exhibit at the Outerspace Gallery last Saturday.

Hindi ko kinakaya ang nakasulat sa cart ni Kuya. Oh yes. Ganito talaga kami sa Makati!

LOL.

—–

listening to: Spice Girls – 2 Become 1

%d bloggers like this: