Domino’s > Goldilocks

dominosgoldilocks.jpg

After 5 hours of interviewing applicants…

Iya: I’m hungry!
Emily: Tara, Goldilocks!
Iya: Ok. I want palabok.
Anna: Ok!

After 5 minutes, in Goldilocks Jupiter…

Gay Cashier: May I take your order, ma’am?
Iya: Yes, palabok meal.
Gay Cashier: Ma’am, sorry. Wala na po.
Iya: Ok. Sotanghon na lang.
Gay Cashier: Ok, Ma’am! (in a cheerful-and-a-half voice)

*sound of cellphone ringing*

Iya: Hello?
Sup Wiley: Guys, where are you?
Iya: W’re here in Goldilocks, why?
Sup Wiley: Akyat kayo dito 3rd floor. May pizza. Domino’s.
Iya: Really?
Sup Wiley: Really.
Iya: Ok, will tell them.

Iya: Guys, paano na ‘yan?
Anna: Akyat tayo!
Iya: Ay, sorry. Pa-cancel ng order. Pinapaakyat kami ng supervisor namin eh.
Anna and Emily: Sorry!
Gay Cashier: Ok lang po! Kung ako rin nasa place niyo, dun ako pupunta. Mas masarap ang pizza eh! Hehe!

Fabulous itong baklang ‘toh. Pakisumbong nga sa may-ari ng Goldilocks.

%d bloggers like this: