Joko as Miley. Iya as…

During brunch at Joko’s…

Me: Joks, if you were to trade lives with a Hollywood Celebrity, who would you choose? Pwera sa obvious answer na Britney Spears ha. (Hardcore fan ni Brit si Joanna Katrina.)
Joko: Hah! Ang sagot ko d’yan is… Miley Cyrus! Kasi bata pa s’ya and marami pa pwede gawin. Marami pang pwede mangyari!
Me: Tanong mo ako kung sino gusto ko maging!!! Bilis!
Joko: O sino?
Me: Si Taylor Swift! Para friends pa rin tayo!!!

Miley & Taylor

Love you, Joko! Si Jessica Biel sana sagot ko para sa akin na si JT eh! :p

—–

listening to: Taylor Swift – Fifteen

%d bloggers like this: